?

Log in

J-chyan ♪
27 June 2011 @ 03:33 pm


Photo taken from Xiao's FB (Left: Mang Ruben; Right: Xiao)

I've taken the liberty to share my friend, Xiao's story. This is worth sharing.

HOW A GOOD HEART CAN MAKE A DIFFERENCE: Clumsy talaga ako sa maraming pagkakataon. Ilang camera na ba ang aking nawala? Hindi ko na alam. Amidst a damsel who wants separation, lack of rest since the week before Rizal@150, an unfinished paper for an international conference, the illness of my younger brother and other concerns, sumakay ako sa likod ng FX taxi mula Philcoa hanggang Kalaw na lumilipad ang utak ko noong Martes, 21 June.

When I went out of the FX I suddenly realized that I left one of my two bags there with my wallet and my camera. Bumalik agad ako sa Philcoa hoping na I can talk to their dispatcher. When it rains, it pours. Alam kong mas maraming tsansa na hindi ko na ito maibalik at nalulungkot sa sapin-sapin na mga isipin. Pero may maliit na pag-asa sa puso ko na kokontakin ako sa lumang cp ko sa bahay na nakalagay sa isa sa mga libro. Na mas maraming mabuting tao at mabuti pa rin ang Diyos!

Pagkatapos ko makausap ang dispatsador, bumalik ako sa bahay at kailangan hintayin si Nanay dahil wala akong susi. Winasak ko pa lock ng kwarto ko at sa sobrang stress ayoko na pumasok. Ngunit nag-ring ang lumang telepono at alam ko nang isasauli na ang gamit ko!

Pinapunta ako ng FX taxi driver sa Kidney Center. Si Mang Ruben Lorenzo ay isang radiologist pala! At nagtataxi sa kanyang pagpasok at pag-uwi upang makadagdag sa pagpapa-aral ng kanyang dalawang anak na nag-aaral ng medisina. Hindi nabawasan ang aking perang bahagi ng aking pang-enroll sa doktorado! Tunay na mas marami pa rin ang mabuting tao!

Mapalad ang pamilya na ang padre de pamilya ay si Mang Ruben. Mapalad ang Pilipinas at may mga taong katulad niya. At mas mapalad ako kasi nagkaroon ng sulo ng liwanag sa aking pusong nagdirimdim dahil sa kanya. His simple act of kindness really made a big difference.

xxx

The country definitely needs more people like Mr. Taxi Taxi Taxi Mang Ruben. I believe a "simple" act of honestly like that could go a very long way.
 
 
Current Location: parking lot of traffic
Current Mood: gratefulyosh!
Current Music: Mr. Taxi by SNSD
 
 
 
J-chyan ♪
09 March 2011 @ 02:41 pm
Have you ever had a dream and you felt it was so real? Fuck. I’m still crying as I write this.

I had this dream. You and I were going to to the mall with some of my “new” friends. “New” because, in real life, I have no idea who the hell they are. I was so engaged in a conversation with them and you felt that you were out of place. Before we got to the mall entrance, I noticed that you started to walk away from the group. I turned my head just in time and called out your name. You said you were going home. You walked back and I hugged you to say goodbye. You were about to let go but I kept hugging you. I said, “I missed you.” Then, when I finally let go, you held out my hand and gave me chocolates. In my dream, I began to cry just when you were about to say something. That’s when I woke up… crying :’)

Sigh. Cawol! Uwi ka na!
E-gays! Reunion! WHEN?
 
 
Current Location: my little nook
Current Mood: nostalgicnostalgic
Current Music: There Is Life Outside Your Apartment by Avenue Q
 
 
 
J-chyan ♪
11 September 2010 @ 01:59 pm

Photo by Jeff Lualhati

Celebrating KarlaCollapse )
 
 
Current Location: whereever you are
Current Mood: peacefulmmm
Current Music: Still With You by Shinee
 
 
 
 
 
 
 
J-chyan ♪
10 August 2010 @ 09:34 am
If possible, I'd like to not have sad feelings
But they'll come to me, won't they?
In those times, it would be good, if only I could say
"Yeah, hello! My friend", with a smile


Yeah, hello my friend...Collapse )
 
 
Current Location: in your suitcase
Current Mood: nostalgicmaaaw
Current Music: Goodbye Days by Yui
 
 
 
J-chyan ♪

so soon?! ahuhuhu!Collapse )
 
 
Current Mood: depressedsniff
Current Music: Hone Hone Waltz by AKB48
 
 
 
 
 
J-chyan ♪
31 July 2010 @ 10:35 am

The lamentations of an idle lonely child.Collapse )
 
 
Current Mood: boredfuuuu
Current Music: Miracle by Super Junior
 
 
 
J-chyan ♪
26 July 2010 @ 09:03 am

but big hanbaobao is awesooooome!!Collapse )
 
 
Current Location: off the grid
Current Mood: hungryomnomnom
Current Music: Brighter Than Sunshine by Aqualung